Lista aktualności Lista aktualności

Cietrzewie już w nowym domu

W nowo powstałym Ośrodku Hodowli Cietrzewia w Nadleśnictwie Spychowo już mieszkają cietrzewie.

Ośrodek jest położony w leśnictwie Strużki i jego uroczyste otwarcie odbyło się 29 czerwca 2018 r., któremu towarzyszyło sympozjum naukowe „Hodowla i reintrodukcja cietrzewia – zagrożenia, praktyka, przyszłość”. Jednak cietrzewie trafiły do nowego ośrodka dopiero na początku października, kiedy ptaki odchowały już młode i tym samym stres ze zmianą miejsca zamieszkania był mniejszy. Obecnie w wolierach znajduje się ponad 20 ptaków. Od tego momentu niestety nie ma możliwości zwiedzania ośrodka oraz oglądania ptaków w wolierach hodowlanych. Jest to podyktowane dbałością o bezpieczeństwo cietrzewi, gdyż obecność ludzi oraz związany z tym hałas, negatywnie wpływa na ich zachowanie i rozwój, często prowadząc nawet do śmierci. Jest to gatunek bardzo płochliwy i wrażliwy na gwałtowne zmiany w środowisku. Dlatego kontakt z ludźmi musi być ograniczony niemal do zera. Chodzi o to, by pisklaki, które wyklują się w warunkach hodowlanych, mogły poradzić sobie w naturze.

Ośrodek powstał  w ramach projektu rozwojowego Lasów Państwowych „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce”. To właśnie w tym ośrodku znajdują się woliery do hodowania cietrzewi, które docelowo będą wsiedlane do lokalnych populacji zwiększając ich liczebność oraz w miejsca ich dawnego występowania. Dodatkowo w miejsca wpuszczania cietrzewi podejmowane są zabiegi ochronne, mające na celu ograniczenie niekorzystnych zmian w ich naturalnych ostojach oraz poprawienie ich warunków bytowania. Obecnie w Polsce na wolności żyje zaledwie 400-500 osobników i jest to gatunek uznany za zagrożony wyginięciem i wpisany do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt”.