Lista aktualności Lista aktualności

Leśny plener malarski „Las-ludzie-niepodległość”

Leśny plener malarski  to warsztatowe spotkanie grupy twórców, którzy przez okres 10 dni tworzą obrazy zainspirowani miejscem w którym przebywają, otaczającą przyrodą oraz innymi tematami podawanymi w formie prelekcji, wykładów spotkań i wystaw. Powstałe w ten sposób dzieła tworzą wystawę, która gości w galeriach domów kultury, bibliotek i ośrodków edukacji Warmii i Mazur.

Tegoroczny plener odbędzie się już po raz drugi w artystycznej stodole Chochół. Temat pleneru nawiązywać będzie do najważniejszego wydarzenia w naszym kraju -  obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

W tym roku organizatorzy chcą przywołać pamięć o osobach niezwykłych – patriotach, dla których miłość do swojego kraju łączyła się z zamiłowaniem do przyrody.

Pierwszą bohaterką tegorocznego pleneru jest Maria Rodziewiczówna – postać przez wiele lat nieco zapomniana, teraz wracająca do łask. Mówi się o niej, że była strażniczką kresowych stanic – zakładała polskie szkoły i walczyła o polskość Polesia (obecnie teren Bałorusi). W swoich powieściach szerzyła patriotyzm, ale jej codzienna działalność w czasach ekspansji komunizmu nie należała do łatwych. Już jako leciwa staruszka brała udział w powstaniu warszawskim. Była szlachcianką, prowadzącą majątek co nie przeszkadzało jej spędzać całych miesięcy w chacie leśnych ludzi – prostej chatce wybudowanej w lesie gdzie mogła wieść życie w zgodzie z naturą. W owych czasach było to zachowanie co najmniej nietuzinkowe. Tak powstało „Lato Leśnych ludzi” – jej sztandarowe dzieło, „biblia” harcerzy i ludzi związanych z lasem, które wzywa do poszanowania przyrody. Przed blisko 100 laty książka Rodziewiczówny wywarła ogromny wpływ na nowe nurty ekologiczne a jej przesłanie jest bardzo aktualne w dzisiejszych czasach.

 

Sam plener malarski odbywa się w miejscu podobnym do chaty leśnych ludzi -  Artystycznej Stodole Chochół, położonej na skraju Puszczy Piskiej z dala od zgiełku cywilizacji. Tutaj przez 10 dni, w nieco spartańskich warunkach, malarze będą tworzyć obrazy. Postać samej pisarki przybliży uczestnikom pleneru Dariusz Morsztyn „Biegnący Wilk” z Republiki Ściborskiej który od wielu lat bada jej biografię, zbiera pamiątki i pracuje nad założeniem muzeum jej pamięci. Jednym z elementów pleneru będą otwarte warsztaty malarskie dla młodzieży ze szkół z terenu powiatu Szczycieńskiego, które przybliżą niezwykłą postać Rodziewiczówny szerszemu gronu odbiorców.

Drugim bohaterem leśnego pleneru malarskiego stanie się Bronisław Piłsudski - ciekawa, nieznana postać starszego brata Józefa Pisłudskiego, który za udział w zamachu na cesarza Aleksandra III został zesłany do najcięższej kolonii karnej na Sachalinie. W czasie I wojny Światowej włączał się w działalność niepodległościową. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 1918r w Paryżu. Aby przybliżyć jego postać w trakcie pleneru odbędzie się  spotkanie z badaczem jego biografii, reżyserem filmu poświęconego jego osobie: Waldemarem Czechowskim.

 

Dojazd do Stodoły Chochół