Asset Publisher Asset Publisher

Konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Spychowo informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej.

HCVF 3.1. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali  Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej.

HCVF 6 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Ekosystemy referencyjne- ekosystemy w stanie naturalnym zgodnie ze wskaźniekiem 6.4.1. zasad FSC

Wszystkie uwagi należy kierować w formie pisemnej na adres: Nadleśnictwo  Spychowo, ul. Mazurska 3, 12-140 Spychowo lub na adres mailowy spychowo@olsztyn.lasy.gov.pl w terminie do 09 czerwca 2019r.

W załączeniu:

  1. Formularz do zgłaszania uwag i ich rozpatrywania

  2. Mapa HCVF 3.1.

  3. Mapa HCVF 3.2.  

  4. Mapa HCVF 6.   

  5. Mapa Ekosystemy referencyjne