Asset Publisher Asset Publisher

Zabieg agrolotniczy

Nadleśnictwo Spychowo informuje, że w związku ze stwierdzonym zagrożeniem drzewostanów iglastych od szkodnika pierwotnego – brudnicy mniszki, planowane są ratownicze zabiegi agrolotnicze na obszarze 1400 ha.

Tereny leśne objęte planowanymi zabiegami agrolotniczymi znajdują się na obszarze Gminy Świętajno (lasy sąsiadujące z miejscowościami Zyzdrojowy Piecek, Kolonia-Racibór) w leśnictwach Pieck i Pawełczyn. Lokalizacja miejsca poddanego zabiegowi dotyczy działek ewidencyjnych:

obręb ewidencyjny Piasutno: 3014, 3013/2,3013/1 , 3013/3, 3012, 3011, 3047, 3047/1, 3046, 3045, 3044, 3080/1, 3080/2, 3080/3, 3079, 3078, 3077,  3119/1, 3119/2, 3080/3, 3120/1, 3120/2, 3121, 3081, 3082, 3083, 3048, 3049, 3050, 3051, 3015, 3016, 3017, 3014, 3013/2, 3013/1, 3013/3, 3012, 3011, 3047, 3047/1, 3046, 3045, 3044, 3080/1 3080/2, 3080/3, 3079, 3078, 3077, 3118/1, 3118/2, 3117, 3116,3115, 3153, 3152, 3151, 3150,

obręb ewidencyjny Koczek: 3010, 3043, 3042, 3041, 3040, 3076, 3075, 3074,3073, 3114, 3113, 3112, 3111, 3040, 3041, 3042, 3043, 3010, 3149, 3148, 3147, 3146.

Termin zabiegu ochronnego przewidywany jest między 20 a 31 maja 2019 roku w godzinach wczesno porannych lub późnym wieczorem z uwzględnieniem sprzyjających warunków pogodowych.

Nadleśnictwo informuje, że zabieg ratowniczy jest konieczny i pozwoli uchronić pozostałe drzewostany przed rozprzestrzenianiem się gradacji brudnicy mniszki. Do oprysku użyty będzie preparat mikrobiologiczny owadobójczy Foray 76B, zezwolenie MRiRW nr R-482/2014 z dnia 16.12.2014. W zalecanym stężeniu i dawce jest praktycznie nieszkodliwy.

Należy podkreślić, że środek ten jest nieszkodliwy dla człowieka i pszczół.

Osoba udzielająca informacji ww. zakresie: Urszula Szypowska tel. 89 622 53 99

email. urszula.szypowska@olsztyn.lasy.gov.pl