Leśnictwa

Leśnictwo Pupy

Leśnictwo Kolonia

Leśnictwo Niedźwiedzi Kąt

Leśnictwo Brzozówka

Leśnictwo Pieck

Leśnictwo Powałczyn

Leśnictwo Strużki

Leśnictwo Kobiel

Leśnictwo Czajki

Leśnictwo Faryny

Leśnictwo Kokoszka

Leśnictwo Spaliny

Leśnictwo Kopytko

Leśnictwo Klon

Szkółka leśna Piasutno i Pole biwakowe Powałczyn