Certyfikaty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie (a więc i nasze nadleśnictwo) posiada certyfikat Forest Stewardship Council™, co jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej.